TRV:02540

ID TRV:02540
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Ved gjenbruk skal skinnene kontrolleres for defekter med ultralyd før skinnene tas ut av sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Brukte skinner kan inneholde skader og feil som kan medføre fare for skinnebrudd. Det vil være kostnadsbesparende å fjerne feil før skinnene installeres på nytt. Kravet skal sikre at slike feil kan identifiseres før ny installasjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon