TRV:02541

ID TRV:02541
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollen skal utføres i henhold til Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Brukte skinner kan inneholde skader og feil som kan medføre fare for skinnebrudd. Det vil være kostnadsbesparende å fjerne feil før skinnene installeres på nytt. Kravet skal sikre at slike feil kan identifiseres før ny installasjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon