TRV:02542

ID TRV:02542
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Partier med skinnefeil som klassifiseres i klasse 0,1 og 2 (jf.Overbygning/Vedlikehold/Skinner) skal kappes vekk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Brukte skinner kan inneholde skader og feil som kan medføre fare for skinnebrudd. Det vil være kostnadsbesparende å fjerne feil før skinnene installeres på nytt. Kravet definerer hvilke feil som skal fjernes før ny installasjon.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Gjenbruk