TRV:02542

ID TRV:02542
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Partier med skinnefeil som klassifiseres i klasse 0,1 og 2 (jf.Overbygning/Vedlikehold/Skinner) skal kappes vekk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon