TRV:02543

ID TRV:02543
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Gamle Smw-sveiseskjøter ("4-hullssveiser") skal kappes vekk før gjenbruk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Brukte skinner kan inneholde skader og feil som kan medføre fare for skinnebrudd, hvorav gamle Smw-sveiseskjøter er kjent for å ha spesielt høy sannsynlighet for feil. Det vil være kostnadsbesparende å fjerne feil før skinnene installeres på nytt. Kravet skal sikre at slike feil fjernes før ny installasjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon