TRV:02543

ID TRV:02543
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Gamle Smw-sveiseskjøter ("4-hullssveiser") skal kappes vekk før gjenbruk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon