TRV:02545

ID TRV:02545
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst f) Slitasje av skinnehodet skal kontrolleres i forhold til største tillatte slitasje som er angitt i

Overbygning/Vedlikehold/Skinner

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke blir installert brukte skinner som må fjernes igjen innen kort tid fordi skinnene er nær grense for maksimal tillatt slitasje.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon