TRV:02545

ID TRV:02545
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Slitasje av skinnehodet skal kontrolleres i forhold til største tillatte slitasje som er angitt i

Overbygning/Vedlikehold/Skinner

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon