TRV:02546

ID TRV:02546
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Ved avvik tett opp til den tillatte grense (2-3 mm) bør skinnen ikke benyttes i kurver med radius < 700 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon