TRV:02546

ID TRV:02546
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved avvik tett opp til den tillatte grense (2-3 mm) bør skinnen ikke benyttes i kurver med radius < 700 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke blir installert brukte skinner som må fjernes igjen innen kort tid fordi skinnene er nær grense for maksimal tillatt slitasje.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Gjenbruk