TRV:02547

ID TRV:02547
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Ved gjenbruk bør det videre legges vekt på:
  • Den aktuelle overbygningsklasse på strekningen hvor skinnene skal innlegges
  • Kapping i egnede lengder (100 - 160 m) for transport med langskinnetoget
  • Skinnene bør etter vurdering reprofileres ved fresing eller sliping
  • Ved legging i sporet må den brukte skinne tilpasses naboskinnenes eksisterende profil ved helsveising. Overgang kan eventuelt gjøres ved innlegging av profilert passkinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at brukte skinner har nødvendige egenskaper for å motstå aktuelle trafikklaster på strekningen hvor de skal gjenbrukes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon