TRV:02549

ID TRV:02549
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal følgende sporavsnitt være frie:
  1. Sporavsnitt som inngår i togveien.
  2. Sporavsnitt mellom togveien og dekningsgivende objekt for togveien, se Figur: Sporavsnitt i forbindelse med togvei.

Unntak til punkt 2:

  1. Sporavsnittet mellom togveien og dekningsgivende hovedsignal kan være belagt av tog som har kjørt/kjører i togvei med motsatt retning av hovedsignalet som gir dekning.
Figur: Sporavsnitt i forbindelse med togvei
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke befinner seg annet materiell i en fastlagt togvei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Fastlegging av togvei

Ordlyden i unntaket ble endret 9. mars 2017 etter endringsforslag 1728. Dette var kun en presisering, og skulle ikke endre innholdet. Tidligere formulering av unntaket: Sporavsnittet mellom togveien og dekningsgivende signal kan være belagt av tog som har løst ut medrettet togvei når togets første aksel er innenfor det signalet som er dekningsgivende for togveiens flanke.