TRV:02552

ID TRV:02552
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en kontrollåst sporveksel foran togveiens begynnelsespunkt være kontrollert i korrekt posisjon.

Unntak:

  1. Gjelder ikke når togveien fram til begynnelsespunktet først løses ut etter at dette er passert, se Figur: Utløsning av togvei - 4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sørger for at materiell på vei inn i en fastlagt togvei ikke blir hindret av en kontrollåst sporveksel foran togveiens begynnelsespunkt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei