TRV:02561

ID TRV:02561
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med en annen togvei, skiftevei, arbeidsområde eller område frigitt for lokal skifting i en avstand etter togveiens sluttpunkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander.

Unntak:

  1. En sikkerhetssone for en tog- eller skiftevei kan ha felles del med en etterfølgende, tilstøtende tog- eller skiftevei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at et tog som utilsiktet passerer sluttpunkt for sin kjøretillatelse ikke skal komme inn i område som er sikret for annen aktivitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.2 Sikkerhetssone