TABELL:Sikkerhetsavstander

Denne tabellen beskriver ulike sikkerhetsavstander, som er minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og farepunktet i et sporområde sikret for annen aktivitet.

Tabell: Sikkerhetsavstander
Kjøring mot sluttpunkt Sikkerhetsavstander [m] mot flanke eller motrettet Sikkerhetsavstander [m] mot forankjørende Sikkerhetsavstander [m] mot Sikkerhetsavstander [m] mot parallell[1]
Togvei Skiftevei Tog Skift Lokalområde Arbeidsområde Togvei Skiftevei
Bak sluttpunkt ved togvei (NSS) på stasjon 250[2][3] 250[2][3] 150[4] 150 [4] 250[5] 150 150 150
på linjen 150[6] 150[6] 150[4] 150[4] 150[7] 150 - -
Bak sluttpunkt ved kjøring med full overvåkning og kjøring med sikthastighet (FS/OS) (L2) med frislippshastiget 40 km/h[8] 210[9] 210 175[4] 175[4] 210 175 210[9] 210
med frislippshastiget 30 km/h[8] 130[6] 130[6] 110[4] 110[4] 130 110 130[10] 130[10]
med frislippshastiget 20 km/h[8] 70[6] 70[6] 55[4] 55[4] 70 55 70[10] 70[10]
Bak sluttpunkt ved skiftebevegelser (NSS) - 150[6] 0 0 0 0 0 150 0
Bak sluttpunkt ved skiftebevegelser (L2) - 150[6] 0 150[4] 0 0 0 150 0
Bak sluttpunkt ved kjøring med særlig ansvar (SR) (L2)[11] - - - - - - - - -
 1. Ved parallelle togbevegelser stilles det krav til den totale sammenlagte avstanden fra stoppunktene til middel, se Figur: Parallelle bevegelsesområder.
 2. 2,0 2,1 Kan i enkelte tilfeller reduseres til 200m se Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 200 meter.
 3. 3,0 3,1 Kan i enkelte tilfeller reduseres til 150m Krever virksom ATC. Se Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter - alternativ 1 og Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter - alternativ 2.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Kan ivaretas med at avstand fra naturlig stoppunkt for forankjørende tog (toglengdeskilt ved plattform, hovedsignal, stoppskilt) til stoppunkt for etterfølgende tog (hovedsignal, stoppskilt) er større enn summen av avstand oppgitt i tabellen og dimensjonerende toglengde på strekningen.
 5. På stasjoner prosjektert med sikkerhetsavstand i henhold til alternativ II benyttes samme sikkerhetsavstand mot arbeidsområder og områder frigitt for lokal skifting.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Ved motrettede bevegelser vil alltid den mest restriktive være retningsgivende. Se Figur: Motrettede bevegelsesområder.
 7. Realiseres operativt ved at skiftebevegelser er avsluttet før tog ventes.
 8. 8,0 8,1 8,2 Sikkerhetsavstanden prosjekteres slik at den er tilstrekkelig for alle tog som kan trafikkere strekningen.
 9. 9,0 9,1 Den mest restriktive, korrigert for stigning/fall, vil være retningsgivende. Se Figur: Motrettede bevegelsesområder.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Sikkerhetsavstanden til bevegelsen med høyest frislippshastighet skal legges til grunn.
 11. Per nå tillates ikke kjøring med særlig ansvar samtidig med annen aktivitet i nærheten operativt.