TRV:02562

ID TRV:02562
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med annen sikkerhetssone i en avstand etter togveiens sluttpunkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander.

Unntak:

  1. Sikkerhetssonen kan ha felles del med annen sikkerhetssone når avstanden mellom sikkerhetssonenes begynnelsespunkt (togveienes sluttpunkt) tilsvarer kravet til sikkerhetssonens lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av sluttpunktet når det ikke er gitt kjøretillatelse for videre kjøring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.2 Sikkerhetssone