TRV:02568

ID TRV:02568
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst En sikkerhetssone som avsluttes mot spor hvor kjøretøy kan hensettes skal ha dekning mot sikkerhetssonens ende. Dekning skal utføres med sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hensikten er å forhindre at hensatt materiell skal trille inn i spor der det kan befinne seg tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Kravet følger av Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-3 pkt. 3.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.2.2 Sikkerhetssone