TRV:02569

ID TRV:02569
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Dersom det i en sikkerhetssone inngår en motrettet sporveksel som leder inn et spor hvor kjøretøy kan hensettes kreves det dekning for sikkerhetssonen. Dekning skal utføres med sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hensikten er å forhindre at hensatt materiell skal trille inn i spor der det kan befinne seg tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Kravet følger av Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-3 pkt. 3.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.2.2 Sikkerhetssone