TRV:02574

ID TRV:02574
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (NSS) Utløsing av sikkerhetssone skal utføres en bestemt tid etter at utløsingen ble igangsatt, avhengig av avstand (A) fra bestemt punkt i togvei til sluttpunkt, se Tabell: Utløsingstid for sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at toget har kjørt inn og stoppet før det kan foregå annen tog- eller skiftebevegelse inn i togveiens sikkerhetssone.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje