TRV:02575

ID TRV:02575
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (L2) Utløsing av sikkerhetssone skal utføres en bestemt tid etter at ombordutrusningen gir beskjed om at toget har stoppet, se Tabell: Utløsingstid for sikkerhetssone.

Unntak:

  1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret togvei fra den aktuelle togveiens sluttpunkt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at toget har kjørt inn og stoppet før det kan foregå annen tog- eller skiftebevegelse inn i togveiens sikkerhetssone.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje