TRV:02576

ID TRV:02576
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal togveien som sikkerhetssonen tilhører være utløst.

Unntak:

  1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret togvei fra den aktuelle togveiens sluttpunkt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sikkerhetssonen er fastlagt så lenge det kan det kjøre tog på togveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje