TRV:02587

ID TRV:02587
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Tekniske krav til betongsviller er gitt i Teknisk spesifikasjon for betongsviller
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av betongsviller som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet. Kravet ivaretar samtrafikkevne og bidrar til at betongsviller kan monteres og vedlikeholdes med standard utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller