TRV:02592

ID TRV:02592
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tekniske krav til tresviller er gitt i Teknisk spesifikasjon for tresviller
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av tresviller som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet. Kravet bidrar til at tresviller kan monteres og vedlikeholdes med standard utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Tresviller