TRV:02593

ID TRV:02593
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For R < 300 m skal svillene bores iht. flg. sporvidder:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt I kurver med små radier er det behov for stor rulleradiusdifferanse for å unngå store anløpsvinkler med økt slitasje og bølgedannelse på skinnene som resultat. For liten rulleradiusdifferanse kan også medføre økt støy i form av kurveskrik. Sporutvidelse i kurver med små radier medfører mindre slitasje på hjul og skinne, samt mindre bølgedannelser på skinneinnerstreng og mindre støy.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon