TRV:02594

ID TRV:02594
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hulldiameteren på tegningen gjelder furusviller. Hulldiameteren skal økes med 1 mm for bøk- og eikesviller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon