TRV:02596

ID TRV:02596
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Tresviller skal ikke kappes for tilpasninger i sporveksler da dette ødelegger impregneringshinnen og setter ned levetiden for svillene vesentlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at område av svillene der impregnering ikke har penetrert tilstrekkelig, blir eksponert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon