TRV:02600

ID TRV:02600
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Testing av tresviller skal gjennomføres etter følgende metoder:
  • Visuell inspeksjon
  • Kontroll av skruenes feste som skjer ved tiltrekning av skruene til 150 Nm. Sviller med skruer som er løse etter testen må rehabiliteres før gjenbruk. Dersom mer enn 2 skruer på en plate er løse etter testen, vrakes svillen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at brukte sviller som gjenbrukes har tilstrekkelig feste for svilleskruer.
Relatert krav TRV:02599
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon