TRV:02600

ID TRV:02600
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Testing av tresviller skal gjennomføres etter følgende metoder:
  • Visuell inspeksjon
  • Kontroll av skruenes feste som skjer ved tiltrekning av skruene til 150 Nm. Sviller med skruer som er løse etter testen må rehabiliteres før gjenbruk. Dersom mer enn 2 skruer på en plate er løse etter testen, vrakes svillen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon