TRV:02602

ID TRV:02602
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Kriterier for gjenbruk av betongsviller er at de
  • ikke skal være utsatt for riss eller sprekker større enn 0,6 mm
  • ikke har skader i betongen rundt innstøpte svilleanker
  • ikke har skade på anleggsflate for skinne
  • ikke skal ha knust underside mot ballast
  • ikke skal ha synlig armering (pga. produksjonsmetoden vil armeringstverrsnittet av spenntauene i begge ender av svillene være synlig.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at brukte sviller som gjenbrukes ikke har skader/feil som medfører at de etter kort tid må tas ut av sporet igjen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon