TRV:02603

ID TRV:02603
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Eldre betongsviller med svilleskruer av type Dywidag kan rehabiliteres ved innsetting med kunststoffdybler i utsparingene for svilleskruene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at brukte sviller som gjenbrukes har tilstrekkelig feste for svilleskruer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon