TRV:02605

ID TRV:02605
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For skinner på tresviller skal det benyttes indirekte feste med fjærende befestigelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer optimale livsløpskostnader for befestigelsessystemet. Fjærende befestigelse er nødvendig for å ta opp krefter fra trafikken uten at komponenter blir overbelastet. På tresviller er bruk av underlagsplater (indirekte befestigelse) nødvendig for å fordele krefter fra trafikken over et større areal av tresvillene enn skinnefotens underside.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon