TRV:02607

ID TRV:02607
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Befestigelse som skal anvendes i sporkonstruksjoner på tresviller ved sporombygging og nyanlegg er
  • Pandrol Fastclip
  • Pandrol e 2039 (sporveksler)
  • Pandrol e 2071 (brusviller med glidende befestigelse)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av befestigelse som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet. Kravet ivaretar samtrafikkevne og bidrar til at sporet kan monteres og vedlikeholdes med standard utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon