TRV:02608

ID TRV:02608
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Til bruk ved sporombygging og nyanlegg skal det benyttes fjærer med følgende egenskaper:

Nominell klemkraft: min. 9 kN
Nominell fjærvei: min. 10 mm
Utmattingsgrense ved fjærbevegelse: min. ±0,75 mm
Permanent deformasjon maks. 1,0 mm

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon