TRV:02608

ID TRV:02608
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Til bruk ved sporombygging og nyanlegg skal det benyttes fjærer med følgende egenskaper:

Nominell klemkraft: min. 9 kN
Nominell fjærvei: min. 10 mm
Utmattingsgrense ved fjærbevegelse: min. ±0,75 mm
Permanent deformasjon maks. 1,0 mm

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av fjærer som er tilpasset aktuelle trafikklaster.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon