TRV:02609

ID TRV:02609
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) I fuktige tunneler og andre steder hvor fjærene er utsatt for korrosjon skal det benyttes fjærer som er som er diffusjonsbelagt med sink (”sheradizing”).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet reduserer korrosjon og sikrer lang levetid for fjærer som er installert i fuktig, korrosivt miljø.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon