TRV:02611

ID TRV:02611
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved sporombygging og nyanlegg på betongsviller skal det benyttes elastiske mellomlegg som tilfredsstiller følgende krav:


Statisk stivhet: 40 - 60 kN/mm

Strekkfasthet: min. 17 N/mm2

Friksjonskoeffisient mellomlegg/skinne: min. 0,70

Elektrisk motstand: min. 1 x 108 Ωcm

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av mellomlegg som er tilpasset aktuelle trafikklaster.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon