TRV:02619

ID TRV:02619
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i tunneler og på bruer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon