TRV:02659

ID TRV:02659
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt plassering av isolerte skjøter som skal benyttes i forbindelse med sugetransformatorer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Isolerte skjøter