TRV:02661

ID TRV:02661
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Boltene skal være dimensjonert for å ta opp aksialkreftene i sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon