TRV:02665

ID TRV:02665
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Godkjent for permanent plassering i helsveist spor er limte isolerte skjøter av type S, MT, og friksjonsskjøt av type Exel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre bruk standardiserte skjøter som er egnet til å ta opp store langsgående krefter som oppstår i skinnene i et helsveist spor uten at skjøtåpningen endrer seg.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Anvendelse og plassering