TRV:02666

ID TRV:02666
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Friksjonsskjøt av type Benkler er godkjent for midlertidig plassering i helsveist spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon