TRV:02668

ID TRV:02668
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst På steder hvor det oppstår mye stålspon/støv som kan legge seg over profilmellomlegget og kortslutte skjøten bør det monteres en permanentmagnet for å fange opp metallpartikler. Magneten plasseres på begge sider av laskene i nærmeste svillemellomrom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet angir muligheter for bruk av utstyr som kan øke pålitelighet til isolerte skjøter ved å hindre metallspon fra å samle seg over profilmellomlegget i skjøtene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Beskyttelse mot overslag fra stålspon/støv