TRV:02670

ID TRV:02670
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Sporstopperen skal fungere slik at rullende materiell ikke blir skadet ved påkjøring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporstopperens utforming er i stand til å bremse opp løpsk materiell uten at reaksjonskraften blir så stor at rullende materiell blir påført omfattende skade
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon