TRV:02673

ID TRV:02673
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporstopper skal dimensjoneres slik at den kan ta opp bevegelsesenergien fra rullende materiell med dimensjonerende togvekt og hastighet for det aktuelle sporet uten at det rullende materiell eller bakenforliggende konstruksjoner blir skadet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at ikke rullende materiell som ikke bremser i tide påfører skade på objekter og personer som befinner seg bak sporets ende eller i toget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon