TRV:02674

ID TRV:02674
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Sporstoppere skal dimensjoneres for følgende hastigheter:
  • togspor: 15 km/h
  • skiftespor: 10 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporstoppere blir dimensjonert for hastigheter som kan forventes i hhv. togspor og skiftespor der sporet ender og der det ikke er fall over en lengde som kan medføre høyere hastigheter for tog uten virksomme bremser.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon