TRV:02676

ID TRV:02676
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporstoppere skal dimensjoneres for den maksimale togvekt som kan forventes å trafikkere sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporstopper er i stand til å ta opp bevegelsesenergien fra det tyngste toget som kan forventes å stoppe foran sporstopperen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon