TRV:02677

ID TRV:02677
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å unngå skade på det rullende materiell ved sammenstøt, skal reaksjonskraft fra sporstopper begrenses til maks. 1500 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporstopperens utforming er i stand til å bremse opp løpsk materiell uten at reaksjonskraften blir så stor at rullende materiell blir påført omfattende skade
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon