TRV:02678

ID TRV:02678
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å unngå skade på passasjerer ved sammenstøt skal sporstoppere for passasjertog dimensjoneres slik at avbremsingsakselerasjonen for de letteste togsettene ikke overstiger 1,5 m/s2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til maksimal retardasjon ved dimensjonering av sporstoppere skal sikre mot at passasjerer skader seg ved sammenstøt mellom tog og sporstopper.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon