TRV:02678

ID TRV:02678
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst For å unngå skade på passasjerer ved sammenstøt skal sporstoppere for passasjertog dimensjoneres slik at avbremsingsakselerasjonen for de letteste togsettene ikke overstiger 1,5 m/s2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til maksimal retardasjon ved dimensjonering av sporstoppere skal sikre mot at passasjerer skader seg ved sammenstøt mellom tog og sporstopper.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Akselerasjon