TRV:02678

ID TRV:02678
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å unngå skade på passasjerer ved sammenstøt skal sporstoppere for passasjertog dimensjoneres slik at avbremsingsakselerasjonen for de letteste togsettene ikke overstiger 1,5 m/s2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon