TRV:02679

ID TRV:02679
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Ved sporstoppere som festes til skinnene, er det viktig at sporet er i stand til å ta opp langsgående krefter ved sammenstøt. Det stilles følgende krav til sporkonstruksjonen:
  • skinneprofil skal være 49E1 eller større
  • det tillates ingen sveiste eller laskede skjøter i sporstopperens glidestrekning
  • sporet skal være helsveist i min. 40 m eller mot nærmeste sporveksel foran sporstopperen
  • befestigelsen skal være av fjærende type
  • det tillates ingen isolerte skjøter nærmere enn 2 m fra sporstopperen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre utknekking av sporet (vertikalt og horisontalt) som følge av de store langsgående kreftene som blir overført fra sporstopper til skinnene ved sammenstøt tog-sporstopper.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon