TRV:02680

ID TRV:02680
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved dimensjonerende togvekt over 200 tonn skal sporet forsterkes med 2 skinnestrenger som festes innenfor kjøreskinnene. Skinnene festes med svilleskruer til tresviller eller med Pandrol-fjærer til brusviller av betong. Sporet skal forsterkes i hele sporstopperens glidestrekning samt min. 2 m foran sporstopperen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre utknekking av sporet (vertikalt og horisontalt) som følge av de store langsgående kreftene som blir overført fra sporstopper til skinnene ved sammenstøt tog-sporstopper.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporstandard