TRV:02689

ID TRV:02689
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger angir hvilke sporvekseltyper som skal anvendes i Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre bruk av standardiserte sporvekseltyper som ivaretar funksjonelle og tekniske krav og hindre for mange sporvekselvarianter som medfører større logistikkmessige utfordringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon