TRV:02691

ID TRV:02691
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kryssveksler, og sporforbindelser med sporkryss, skal bare velges dersom det av plasshensyn ikke kan benyttes enkle veksler i sporanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til valg av sporvekseltyper som gir lavere vedlikeholdsbehov og levetidskostnader.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 613
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedtype