TRV:02699

ID TRV:02699
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst For enkle sporveksler skal det anvendes betongsviller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporveksler leveres med svilledekke som gir de laveste levetidskostnadene.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 606
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Svilletype