TRV:02701

ID TRV:02701
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dersom det er mindre enn 20 meter mellom to sporveksler (SS-SS, SS-BK eller BK-BK) uten skinnehelning skal det benyttes sporvekselsviller uten skinnehelning i det mellomliggende sporavsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at flere overganger mellom ulike skinnehelninger oppstår etter hverandre med liten avstand, noe som medfører økte laterale krefter som følge av plutselige endringer i kontaktpunkt mellom hjul og skinne.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Svilletype