TRV:02702

ID TRV:02702
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporveksler med grunnradius 1200 m eller større skal ha skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Faste skinnekryss i sporveksler med grunnradius 1200 meter har svært lange og tynne krysspisser som krever svært mye vedlikehold. I sporveksler med større grunnradius enn 1200 meter vil det føringsløse partiet i kryssparti med fast kryss bli for langt til å sikre trygg togfremføring.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 611
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Skinnekryss