TRV:02703

ID TRV:02703
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne bør anvendes for alle sporvekseltyper på følgende steder:
  • I spesielt støyutsatte områder
  • På baner med aksellaster over 22,5 tonn
  • På baner med høy trafikkbelastning (> 10 MGT / år)
  • I sporveksler med hastighet over 130 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt I sporveksler med fast skinnekryss medfører overføring av hjul mellom de to skinnestrengene store dynamiske belastninger (slag) og støy. Dette reduseres vesentlig i sporveksler med bevegelig skinnekryss. Ved høye aksellaster, høy trafikkbelastning og høy hastighet vil bevegelig skinnekryss ha vesentlig lavere vedlikeholdskostnader enn faste skinnekryss.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 611
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Skinnekryss